10 Mga Butang nga Gidumtan sa mga Manglaban sa Asya