Nindot kini sa Arizona. Gipainit na ba kini? Kini Kaayo Nga ...

Usa ka Liner mahitungod sa Panahon sa Ting-init sa Phoenix

Sayon ra ang paghimo og mga komedya mahitungod sa kainit sa Arizona sa ting-init. Kung dili kita mokatawa, maghilak kita! Apan maghulat ka lang. Sa tingtugnaw, ang among paborito nga kalihokan mao ang pagtawag sa among mga higala ug mga paryente sa amihanan ug amihanan-sidlakan ug pangutan-on sila sa walay pagduhaduha, "Busa, unsa ang panahon?" Ha, ha.

Nakita ko kini nga mga komedya sa daghang mga dapit, ug gani nakadawat niini pinaagi sa email pipila ka mga higayon. Unsa? Wala pa nimo kini makita?

Aw, ania sila. Ug oo, ang pipila kanila talagsaon nga duol sa kamatuoran.

Kini init kaayo sa Arizona nga ...

Aduna ba kini igo nga kainit sa Phoenix aron pagputol sa itlog sa sidewalk?