Asa Makita ang mga Lions sa Africa

Ang Pinakamaayo nga Safari nga Mga Paltik sa Pagtan-aw sa mga Lions sa Africa

Kinahanglan nga ikaw walay problema sa pagtan-aw sa mga leon sa kadaghanan sa mga nasudnong mga parke sa Africa, mangandam lamang alang kanila nga matulog. Ang pagtan-aw sa usa ka pagpatay sa leon talagsaon ug usa ka tadlas, busa pag-amping kung unsa ang imong gusto! Ania ang top lima ka National Parks ug Conservancies diin ikaw adunay maayo kaayo nga higayon nga makita ang leon, usa sa " Big Five " sa Africa.