Unsa ang Buksan ug Closed sa Canada Day sa Montreal: Hulyo 1, 2017

Pangitaa ang Una ug Iksakto sa Adlaw sa Canada sa Montreal?

Unsa ang bukas ug sirado sa Canada Day sa Montreal?

Ang Day sa Canada usa ka public holiday sa tibuok nasud, nga gisaulog sa Hulyo 1, 2017. Sa baylo, daghang mga negosyo, komersiyo ug mga opisina ang duol sa okasyon, bisan dili daghan sa panahon sa Fête Nationale sa Quebec.

Kung ang Canada Day mahulog sa usa ka adlaw sa semana, unya kadtong mga negosyo, komersiyo ug mga opisina kasagaran magsugod sa Biyernes kaniadto (kung mahulog kini sa usa ka Sabado) o Lunes pagkahuman (kon mahulog sa usa ka Dominggo).

Ang open ug closed summary sa ubos nagsumaryo sa unsay madahom sa Canada Day didto sa Montreal apan kini dili igo nga igo aron sa pagtabon sa matag mom & pop shop, restawran ug retail store ug branch sang gobyerno sa lungsod. Kung nagduhaduha, tawga ang komersiyo, negosyante o ahensya nga gusto nimo nga diretso nga direkta alang sa detalyadong impormasyon sa pag-iskedyul. Ug alang niadtong nag-andam kanimo sa pagsaulog, ania ang listahan sa mga kalihokan sa Canada Day ug mga kalihokan sa Montreal .

Ang mosunod gisirado sa Canada Day, Hulyo 1, 2017 sa Montreal:

Matikdi nga sukad nga ang Adlaw sa Canada sa 2017 mahulog sa usa ka Sabado, kining managsama nga mga negosyo, isip usa ka kinatibuk-an nga lagda, hapit sa Biyernes, Hunyo 30 inay sa Sabado, Hulyo 1, 2017.

Ang mosunod bukas sa Canada Day, Hulyo 1, 2017 sa Montreal: