Pinakamaayo nga Rocky Mountain Family Vacations

Ang maanindot nga Rocky Mountains mokabat og 3,000 ka mga milya gikan sa Canada ngadto sa New Mexico ug naglakip sa dinosena nga mga han-ay, lakip ang mga Tetons sa Wyoming, The Sawtooths sa Idaho ug ang Wasatch Range sa Utah. Tingali nakaplagan nimo ang imong kaugalingon sa Rockies nga wala mahibalo niini.

Ania ang pipila ka mga ideya alang sa bakasyon alang sa mga pamilya sa mga estado sa Rocky Mountain sa Colorado, Idaho, Utah, Montana, ug Wyoming.