Pagka-Pasko sa Pagkabanhaw 1916 sa Dublin - Unsa nga mga Dapit nga Bisitahan

Mga Dapit sa Dublin nga Nakaugmad sa Pagrebelde sa Ireland niadtong 1916

Ang Pagkabanhaw sa Pasko sa Pagkabanhaw sa 1916 mao ang usa sa, tingali ang piho nga panahon sa kasaysayan sa Ireland sa ika-20 nga siglo - apan asa nimo masinati ang makasaysayan nga panghitabo nga labing maayo? Sa Dublin, ug sa daghang mga dapit. Tungod kay samtang ang 1916 nga pagrebelde giplano ingon nga usa ka nasudnong panghitabo, kini adunay usa lamang ka tinuod nga epekto sa Dublin. Mao nga ang kapital sa Ireland mao usab ang pinakamaayo nga lugar nga mobisita pagbalik sa Easter Rising. Gikan sa pagtukod sa Irish Volunteers ug ang smuggling sa German nga mga pusil ngadto sa nasud ngadto sa heroic nga katapusang baroganan sa mga rebelde ug sa ilang sunod nga pagpatay. Bisan ang lubnganan ni Roger Casement, gidakop sa kasadpang kabaybayonan sa Ireland, ug gibitay sa London, makita dinhi.