Sa Tuig nga Tuig Nakasala Ka Na? Paglingaw-lingaw, North Jersey

Ang bag-ong tuig usa ka panahon alang sa pagpamalandong ug pagkadiskobre ... sigurado kami nga gikinahanglan kini. Mapasalamaton, ang Northern New Jersey naghatag og daghang mga oportunidad sa pagpaunlod sa kaugalingon diha sa kultura nga makapadasig, makapadasig sa hunahuna, ug yano nga makalingaw nga mga kalihokan. Konsultaha ang lista sa ubos alang sa pipila ka mga ideya aron sugdan ang Bag-ong Tuig uban sa usa ka bang.