Pagsaulog sa Adlaw sa Saint Brigid ang Irish Way niadtong Pebrero 1