Bag-ong Mapasiplatan nga mga Tanum ug mga Hayop sa New Zealand

Ang New Zealand usa ka nahilit nga nasud kansang mga ihalas nga mga mananap milambo sa minilyon ka mga tuig, ug maayo na lang, wala kini makapalambo sa bisan unsang mga tanom o mga mananap nga makahatag og peligro sa mga tawo. Nagpasabut kini nga walay mga makahilo nga makahilo nga mga bitin, mga tanga, o mga lawalawa-o bisan unsa nga makuyaw nga mga hayop o mga tanum-sa isla.

Bisan pa, bisan dili delikado o naghulga sa kinabuhi, aduna pay pipila ka mga insekto ug mga tanum nga makahilo o nga mahimong madaot o mopaak. Ang labi ka hilabihan nga talagsaon kaayo, ug bisan dili nimo masugatan kini, kinahanglan nimo nga mahibal-an ang ilang paglungtad kon ikaw magbiyahe sa New Zealand.

Ang dili kaayo-peligro apan labi ka komon nga makahilo nga mga tanom, mga hayop, ug mga insekto sa isla kasagaran makahatag og kaguliyang imbis kasakit o sakit. Ingon nga resulta, mahimo nimo ang pipila ka mga simple nga panagana aron malikayan ang bisan unsang dagkong mga isyu kung makahibalag ka niining makahilo nga mga binuhat o mga tanum sa imong biyahe.