7 Mga Paagi ug mga Dapit sa Pagsaulog sa Dussehra sa India

Ang Nagkalainlaing Duskehra nga Selebrasyon sa India gikan sa Tribal ngadto sa Regal

Tungod sa kalainan sa kultura sa India, ang Dussehra usa ka pista nga gisaulog sa nagkalainlaing mga paagi sa tibuok nasud. Sa kadaghanang mga bahin, ang tumong mao ang kadaugan sa maayo sa kadautan sa nagkalainlaing porma, pagpasidungog sa nagkalainlaing dios ug mga diyosa. Ania ang pinakamaayo nga mga dapit ug mga pamaagi aron masinati kini.

Susiha ang dugang mahitungod sa pista niining Essential Guide sa Dussehra sa India.