10 Mga Butang nga Dili Mahimo sa Denmark

Sa kinatibuk-an, ang mga Danes mas gikabalak-an sa labi ka maayo nga pundok sa grupo kaysa sa ilang kaugalingong mga nahimo. Ang tanan nagtrabaho sama sa usa ka maayo nga oiled machine sa Denmark tungod kay sila nagsunod sa mga lagda. Ang mga tawo lagmit nga mahimong tukma sa panahon ug tukma ug magpaabut sa samang komon nga pagtahud gikan sa ilang mga gikahimamat. Dulaa kini nga mga lagda, ug imong makita ang Danes nga mainiton ug maabi-abihon.