Texas State Parks

Ang Texas usa ka dako nga estado nga adunay nagkalainlain nga mga bahin sa heyograpiya, ekosistema, ug ihalas nga mga mananap. Ang Texas mao usab ang usa sa pinakamaayo nga sistema sa parke sa nasud, nga naghatag og talagsaon nga pag-access sa publiko niining mga kahinguhaan sa kinaiyahan.