Maglakaw sa Murmansk, ang Pinakadako nga Siyudad sa North sa Arctic Circle