Giya sa Mga Magbabasa sa Statue of Liberty

Ang tanan nga imong gikinahanglan sa pagplano sa imong pagduaw sa Statue of Liberty

Ang Statue of Liberty usa ka gasa gikan sa mga tawo sa Pransiya ngadto sa mga tawo sa Estados Unidos isip usa ka simbolo sa internasyonal nga panaghigala nga gihimo sa panahon sa American Revolution. Ang estatuwa gidisenyo ni Frederic Auguste Bartholdi ug ang pedestal ni Alexandre Gustave Eiffel.

Human sa daghang mga paglangan (kasagaran tungod sa mga hagit sa panalapi), ang Statue of Liberty gipahinungod niadtong Oktubre 28, 1886; napulo lang ka tuig nga ulahi alang sa pagsaulog sa Centennial diin kini gituyo. Ang Statue of Liberty nahimong simbolo sa kagawasan ug demokrasya.

Dugang: Popular nga mga Popular sa New York City