Canada sa Disyembre Panahon ug Giya sa Hitabo

Ang panahon bugnaw ug lagmit moadto sa niyebe, apan kon andam ka ug nakapasunod sa tukmang paagi, mahimo ka pa nga magmalipayon sa pag-adto sa siyudad ug daghang kalihokan sa gawas.

Sa pagkatinuod, sa wala pa ug human sa Pasko nagtanyag ang mga bisita sa pipila sa labing maayong mga oportunidad alang sa airfare ug hotel bargains. Bisan kon ang Disyembre dili sa imong radar isip usa ka bulan nga pagbisita (ang kadaghanan sa mga bisita nga dili mga skiers moabut sa ting-init), hatagan kini og pipila ka konsiderasyon.

Sa daghang mga paagi, imong masinati ang Canada sa talagsaon ug matuod nga paagi. Adunay daghan nga mga festivals sa gawas apan daghan usab nga mga kalihokan sa sulod sa balay.

Kon moabut ka sa ski, sayo nga Disyembre usa ka maayong panahon nga makasakay og kasabutan.

Average nga temperatura sa Disyembre (Low / High)

Dili bisan asa sa Canada ang bugnaw nga tugnaw sa Disyembre. Ang West Coast nagtagamtam sa usa ka medyo malumo nga klima, uban sa Vancouver, Victoria ug uban pang mga lungsod nga daplin sa dagat nga diyutay o walay snow.

Disyembre Perks

Maayo nga Makahibalo

Mga pista opisyal sa Canada sa Disyembre

Mapuslanon nga mga Links alang sa Bisita sa BC

Mapuslanon nga mga Links alang sa mga Bisita sa Alberta

Mapuslanon nga mga Links alang sa mga Bisita sa Saskatchewan

Mapuslanong mga Links alang sa Bisita sa Manitoba

Mapuslanong mga Links alang sa mga Bisita sa Ontario

Mapuslanong mga Links alang sa Bisita sa Quebec

Mapuslanong mga Links alang sa mga Bisita sa Maritimes

Mapuslanong mga Links alang sa Bisita sa Northern Canada